Våre produkter

Vann og avløp

Som de største selvkostområdene en kommune tilbyr har vi et stort fokus på VA-området. Vi har utarbeidet flere beregningsmodeller for simuleringer, investeringsanalyser, samt strategiske avgjørelser. Vi har også utarbeidet VA-forskrifter for over 70 kommuner! 

Sak / areal

Kommunens saksbehandlingområder er underlagt strengere krav til dokumentasjon enn andre selvkostområder. Vi hjelper kommuner med utarbeidelse av forskrifter, beregning av selvkost, timeprisen for saksbehandling og gebyrsatser i kommunens prisregulativ. 

Renovasjon

Vi har jobbet tett med renovasjonsselskap i mange år og kjenner bransjen svært godt. Vi har flere verktøy og løsninger for renovasjonsbransjen, blant annet selvkostmodeller, dashbordløsninger for å samle data fra fagsystemer og løsninger for digital basiskarakterisering av deponivarer. 

Helse

Både departement og revisorer har lenge etterspurt en mer standardisert måte å beregne kommunenes refusjonskrav på i forbindelse med levering av helse- og omsorgstjenester til særlig ressurskrevende brukere. Vi har i den forbindelse utviklet en beregningsmodell som nå er tilgjengelig for alle kommuner! 

Sverige

Vi har de siste årene utviklet en ny selvkostmodell dedikert til selvkost for svenske kommuner og bolag. Bygget på over 15 års erfaring fra Norge, går vi inn i det svenske markedet med tung spisskompetanse. 

Havn

Vi har over 30 kunder som bruker vår egenutviklede havnemodell Momentum Selvkost Havn som er tilpasset håndtering av selvkost innenfor havnevirksomhet!