Om oss

Vi leverer verktøy for å beregne selvkost for kommunale betalingstjenester, både for hele tjenesteområdet og for den enkelte saken eller aktiviteten. Vi bruker også vår lange erfaring med selvkost, kommunal økonomi og virksomhetsstyring og strategi til å gi råd om organisering og drift av både selvkost- og andre kommunale tjenester. 

Adresse: Karenslyst allé 56, 0277 OSLO
Org. nr.: 982 410 339

90 216 830

Vi har over 17 års erfaring

Kommuner benytter Momentum Selvkost

Særskilte selvkostkalkyler