Kurs

Kontakt meg for mer informasjon

Tobias Møretrø

Tobias Møretrø

Avdelingsleder

Som landets ledende leverandør av løsninger innenfor selvkost har Momentum bred kurs-erfaring med alt som har med selvkost å gjøre.  

De siste årene har vi blant annet gjennomført følgende kurs: 

   • Kurs i selvkostforskriften
   • Selvkostkurs VA
   • Selvkostkurs Areal (private planforslag, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering)
   • Brukerkurs budsjett- og etterkalkyle i Momentum Selvkost Kommune
   • Selvkost for havner
   • Kurs for revisjonsselskaper
   • Excelkurs

Kursene kan avholdes fysisk, enten i kommunens eller våre lokaler, eller via video. 

Vi tar med glede i mot forespørsler om andre typer kurs hvis det er ønskelig.