Aktivitetskostnader

Kontakt meg for mer informasjon

Henrik Akerhaugen

Henrik Akerhaugen

Fagansvarlig

Har du noen gang lurt på

  • Om næringsprisene dine er riktige?
  • Om restavfallsprisen dekker kostnadene?
  • Om du kunne hentet ut mer profitt fra en gitt fraksjon?
  • Om en aktivitet er så dyr at den bør avvikles?
  • Om prisen for tjenester du yter for naboselskap faktisk dekker kostnadene?

Aktivitetskostnadsverktøyet vårt kan svare på alle disse spørsmålene!

Verktøyet er spesialtilpasset beregning av kostnaden for hver aktivitet en virksomhet driver med. Det kan blant annet brukes til å beregne kostnad per avfallsfraksjon eller kostnad per liggedøgn for skip, og på den måten kan man sikre optimal prising av hver vare man selger med den profittmarginen man ønsker.

Verktøyet er integrert mot de andre selvkostmodellene våre, for å sikre at datagrunnlaget er likt, men verktøyet kan også brukes som en frittstående modul. Det er svært fleksibelt og kan brukes til å beregne enhetskostnader for de fleste virksomheter.

Momentum’s aktivitetskostnadsverktøy har blant annet følgende funksjoner:

  • Opptil 100 separate aktiviteter / fraksjoner
  • Opptil 50 kostnadsdrivere / fordelingsnøkler, hvorav de vanligste er forhåndsdefinert
  • Automatisk datainnlesing fra våre øvrige selvkostmodeller
  • Mulighet for å budsjettere neste års priser
  • Høy brukervennlighet med detaljert brukerveiledning