Vann og avløp

Våre produkter

VA-forskrift

Vi har lang erfaring med å bistå kommuner, store som små, med å utarbeide gebyrforskrifter og gebyrregulativ som er i tråd med gjeldende sentrale lover og regler.

Effektivitetsbarometer VA

Effektivitetsbarometer VA er en benchmarkrapport som sammenligner nøkkeltall i vann- og avløpssektoren for din kommune med nabokommuner, din kommunes KOSTRA-gruppe og Norge som helhet.

Levetidsanalyse VA

Hvis VA-ledninger avskrives over bare 40 år vil abonnentene disse årene betale for mer enn sin bruk, mens abonnentene de neste 40-80 årene ikke betaler noe. Ved å avskrive anleggsmidler over utnyttbar levetid vil man normalt få et riktigere selvkostregnskap, samtidig som man gjerne kan investere mer innenfor det samme gebyrnivået.