Momentum

Norges ledende leverandør av løsninger for beregning av selvkost

 

Våre produkterKontakt oss

Momentum

Størst på selvkostrådgivning og -dokumentasjon.

Vårt selvkostverktøy, Momentum Selvkost Kommune, er markedsledende og implementert i over halvparten av Norges kommuner, fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord. Våre kunder sparer mye tid på etterkalkyle og budsjettprosess etter implementering av Momentum Selvkost Kommune.

Kommuner benytter Momentum Selvkost

IKS, KF og AS benytter Momentum Selvkost

Hvorfor velge Momentum?

N

Vår modell kan benyttes til både etterkalkulering og budsjettering

N

Egen simulering av hvordan fremtidige investeringer slår ut på gebyrsatsene

N

Regnskapsføringsforslag av selvkostresultat og –fond

N

Ferdig utfylt KOSTRA-skjema 23

N

Høy brukervennlighet og detaljert brukerveiledning

N

Grafisk fremstilling av gebyrsatser og kostnadsutvikling

Hvilke områder kan verktøyet brukes på?

Momentum Selvkost Kommune kan benyttes på alle betalingstjenester som er regulert av selvkostforskriften – eksempelvis vann, avløp, renovasjon, slamtømming, feiing, byggesak, private planer og oppmåling.

Andre tjenester

Vi tilbyr også andre tjenester innen selvkost som f.eks. rådgivning, utredning, analyser, politikerpresentasjoner, kurs eller konferanser. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!