Selvkostrådgivning

Kontakt meg for mer info

Martin Brenne

Martin Brenne

Daglig leder

Rådgivning er en viktig del av tjenestene våre til kommuner og interkommunale selskap, fordi den tette kontakten vår og unike erfaring med selvkostberegninger gjør at vi kjenner kommune-Norge svært godt. Ofte er selvkost en del av spørsmålet, som når vi får spørsmål om konsekvenser på gebyret for en bestemt investering, eller om hvordan et tjenesteområde bør organiseres. Noen ganger er spørsmålene mer generelle, som hvordan regnskapet bør føres for å bli riktig eller hvordan næringsstrategien til et interkommunalt selskap bør være de neste fem årene.

Alle våre ansatte er Siviløkonomer eller har tilsvarerde høyere utdanning innen økonomi og administrasjon og står klare til å hjelpe deg.