Sverige

Kontakta mig för mer information

Tobias Møretrø

Tobias Møretrø

Avdelningschef

Momentum Solutions har sedan 2019 bistått svenska kommuner och bolag inom VA och renhållningsbranchen med långsiktiga prognoser och beräkning av brukningsavgifter per vattentjänst. Vi bistår idag 10 kommuner och bolag. Efter mer än 15 år som rådgivare och tjänsteleverantör till över 300 norska kunder har vi skaffat oss unik kompetens inom ekonomisk rådgivning och verktygsleverantör. Vårt beräkningsverktyg, Momentum Selvkost, är anpassat till Svenskt Vattens normalförslag till kommunal VA-taxa: P120.

Momentum Selvkost

Momentum Selvkost är ett verktyg för att kartlägga kostnader ur ett flerårsperspektiv för att kunna simulera det framtida behovet av intäkter och finansiering. Med hjälp av Selvkost kan en hållbar utveckling av avgifter simuleras fram. Verktygets uppbyggnad och funktion bygger på över femton års erfarenhet med rådgivning till över 300 norska kunder. Selvkost har bland annat följande funktioner:

 

  • Anläggningsregister anpassat för beräkning av direkta och indirekta kapitalkostnader
  • Möjlighet att simulera hur framtida investeringar kommer att påverka intäktsbehovet och avgifterna
  • Möjlighet att importera data från ekonomisystem in i modellen.
  • Förslag till hantering av eventuella upparbetade överuttag och underskott.
  • Möjlighet att fördela kostnader per vattentjänst för VA.
  • Grafisk visning av kostnadsutveckling och behovet av avgifter.
  • Beräkning av brukningsavgifter utifrån kostnadsunderlaget per vattentjänst.
  • Anpassat Svenskt Vattens normalförslag till kommunal VA-taxa: P120