Analyser

Kontakt meg for mer informasjon

Christer Yndestad

Christer Yndestad

Avdelingsleder

Konsekvensanalyser

Har din kommune spørsmål om: 
  • Hvordan vil gebyrene i kommunen påvirkes av en gitt investering? 
  • Hvordan vil kapitalkostnadene i selvkostkalkylen påvirkes av renteøkninger? 
  • Hvordan vil overtakelse av private vannverk i kommunen slå ut på gebyrnivået? 
  • Hvordan vil tilknytning av nye abonnenter påvirke gebyrnivået i kommunen? 
Ved hjelp av verktøyet Konsekvensanalyse kan Momentum bistå din kommune med å besvare disse spørsmålene. 
Momentum har lang erfaring med å utarbeide ulike investerings- og konsekvensanalyser som viser konsekvensene av et gitt scenario i en kommune. 
Konsekvensanalyse VA kan simulere opp til tolv forskjellige scenarioer i samme beregningsfil.
Analysen oppsummeres med et notat som kan brukes av administrasjonen som grunnlag for politisk behandling og lignende.