Renovasjon

Produkter

Basiskarakterisering

Basiskarakterisering digitaliserer prosessen for håndtering av sammendrag av basiskarakterisering for avfall til deponi. Løsningen gir deg en mer effektiv prosess, automatisk kontroll og dokumentering for ditt deponi!

MomRen Dashboard

Avfallsbransjen er en bransje som håndterer en stor mengde data, spredt utover mange ulike fagsystemer. MomRen Dashboard henter data fra selskapets fagsystemer og visualiserer dem samlet for enklere innsikt og analyser.

Avtaleverktøy

Avtaleverktøyet vårt gjør det veldig enkelt for selskapet å holde oversikt over løpende avtaler. Du får så mange brukere du vil og den som er ansvarlig for avtalen blir varslet når avtalen må følges opp.

Rådgivning

Vi har lang erfaring fra rådgivning innenfor renovasjonsbransjen. Vi kjenner bransjen svært godt og bistår renovasjonsselskap med blant annet organisering, strategi og prising av tjenester.

Selvkostmodell

Selvkostmodellene våre for renovasjonsselskap håndterer alt selskapet trenger, og støtter både regnskap etter kommuneloven og regnskapsloven.

Aktivitetskostnader

Lurer du på om en bestemt fraksjon er priset riktig eller om den kunne bidratt til større overskudd? Hva med omlasting eller kverning du gjør for andre selskap? Vi kan hjelpe deg å beregne aktivitetskostnadene så du er sikker på at alt har riktig pris.

Etterdriftsfond

Alle deponi må ha tilstrekkelig finansielle garantier til å sikre at etterdriftsperioden kan gjennomføres. Har du ansvaret for et aktivt eller nedlagt deponi kan vi hjelpe deg med etterdriftsberegningene du trenger.