Rådgivning

Kontakt meg for mer informasjon

Martin Brenne

Martin Brenne

Daglig leder

Vi i Momentum bistår flere ledende renovasjonsselskaper med selvkostberegninger og er landets ledende aktør innen dette fagfeltet. Med utgangspunkt i vår inngående kjennskap til selvkostreglene yter vi også strategisk og økonomisk rådgiving til renovasjonsbransjen.

Alle våre ansatte innen renovasjon har jobbet tett med bransjen i flere år, både som selvkost- og strategikonsulenter, men også gjennom utleiestillinger som økonomsjef og controller. Siden vi har jobbet så tett på flere selskap over tid kjenner vi også bransjen fra renovasjonsselskapenes side. Det gjør oss unikt kvalifisert til å bistå og gi råd om de fleste spørsmål ditt renovasjonsselskap måtte ha. 

De siste årene har vi blant annet bistått kunder med 

  • Prising av næringsavfall
  • Langsiktig strategiarbeid for utviklingen av et helt selskap
  • Kortsiktig strategiarbeid for å gå inn i et konkret marked
  • Tjenesteplanlegging og investeringsbeslutninger
  • Vurdering av om selskapet skal delta i et nytt interkommunalt samarbeid eller stå utenfor
  • Svar på forvaltningsrevisjoner, spørsmål fra kommunestyrer, innbyggere og andre aktører
  • Nye renovasjonsforskrifter og gebyrstrukturer