Politikerpresentasjon

Kontakt meg for mer informasjon

Henrik Akerhaugen

Henrik Akerhaugen

Fagansvarlig

Kommunestyret er ansvarlige for å vedta gebyrene i kommunen og det ansvaret kan ikke delegeres. Kommunestyret har også ansvaret for å følge opp at kommunen og kommunens selskap drives i tråd med lovverket. Samtidig er det få i landets kommunestyrer som har nevneverdig erfaring med selvkostarbeid utenom det de møter gjennom kommunestyrevervet. 

Folkevalgtopplæring

Vi kan hjelpe kommunestyret å få en bedre forståelse for selvkostreglene og hvordan beregningene er bygget opp. Da blir det mye lettere å vurdere om sakene som skal behandles er forsvarlig utredet og i tråd med selvkostreglene så politikerne kan fatte det riktige vedtaket.  Vi tilpasser folkevalgtopplæringen til kommunens behov og presentasjonen tar vanligvis omtrent 30 minutter slik at den kan passe på de fleste kommunestyremøter. 

Saksframlegg

Noen ganger legger administrasjonen fram saker for kommunestyret hvor forståelsen av selvkostreglene i den konkrete saken er viktig for å kunne fatte riktig vedtak. Da kan vi bistå administrasjonen med å presentere saken for kommunestyret, alt fra å være tilstede for å svare på spørsmål om reglene som dukker opp til å delta aktivt i presentasjonen av saken.