Momentum Renovasjonsdashbord

Kontakt meg for mer informasjon

Martin Brenne

Martin Brenne

Daglig leder

Sammen med flere renovasjonsselskap har vi utviklet MomRen Dashboard, en digital løsning for å samle og visualisere den store mengden data som flyter i et avfallsselskap så dataene blir mer tilgjengelige. I dashboardet synkroniseres data etter det intervallet man har behov for, helt ned til hvert 5. minutt. Gjennom dashboardet får selskapene oversikt over den daglige driften og kan enkelt eksportere dataene for videre arbeid i for eksempel Excel. 

Løsningen henter og integrerer data fra blant annet:

  • Vektsystemer
  • Betalingsløsninger på gjenvinningsstasjoner
  • Abonnentoversikt
  • Logistikksystemer
  • Produksjonssystemer

Ved å hente data fra flere ulike datakilder gir MomRen Dashboard  bedre og raskere oversikt, slik at du får en fullstendig oversikt over nøkkeltallene ditt selskap synes er viktig i ett og samme system. Dataene legges fortsatt inn og lagres i de forskjellige fagsystemene, mens MomRen Dashboard automatisk og fortløpende henter data fra selskapets ulike system. Data fra flere kilder kan inkluderes i den samme visningen, hvor man kan velge perioder, filtrere og gjøre drill-down analyser i de ulike visualiseringene.

Visningene i dashboardet bygges enkelt opp med de komponentene og nøkkeltallene selskapet ønsker. Data fra nye datakilder kan inkluderes i eksisterende visninger etter hvert som de legges til. På den måten får man kontroll over varestrømmene og aktiviteter så man kan ta gode, datadrevne beslutninger. Som det eneste systemet på markedet har EnviRen også innebygget lageroversikt, som viser hvor mye selskapet har inne av forskjellige fraksjoner. Nå kan du vite hvor mye trevirke som ligger på anlegget, uten å ta det på øyemål, uten engang å være på anlegget.