Helse

Kontakt meg for mer informasjon

Therese Tollefsen

Therese Tollefsen

Prosjektleder

Momentum Helserefusjon

Det finnes en rekke refusjonsordninger for kommunale helse- og omsorgstjenester, og det er krevende for kommuner å sikre at man får de refusjonene man har krav på. Ofte utføres arbeidet av et fåtall ansatte i egenutviklede regneark. Dette gjør beregningen sårbar for fravær og turnover. I en del kommuner opplever vi at det per i dag brukes uforholdsmessig mye tid og ressurser til beregning av refusjon. Videre ser vi at det er store forskjeller kommunene imellom hva angår beregningsmetoder og også hvordan man forholder seg til ulike vedtak, registrerer ressursbruk og håndterer regnskapsføring og dokumentasjon. Selv kommuner med relativt få brukere over innslagspunktet vil kunne ha god nytte av Momentum Helserefusjon.

 

I 2021 startet vi utviklingen av en beregningsmodell for å bistå kommuner med denne refusjonsberegningen. Åtte kommuner av ulik størrelse, beliggenhet og omfang av brukere deltok i et pilotprosjekt og brukte vår beregningsmodell til beregning, rapportering og dokumentasjon for 2021. Erfaringen fra pilotprosjektet er at beregningene kan gjøres på mange forskjellige måter, basert på den informasjonen kommunen har og ulike tolkninger av regelverket. Både departementet og flere revisjonsselskap har i lengre tid etterlyst en mer standardisert tilnærming og beregning, da dagens varierende praksis gjør revisjonsarbeidet utfordrende.

 

Momentum Helserefusjon ble for 2022 benyttet av drøyt 20 kommuner, og tilbakemeldingene vi har fått fra dem og deres revisorer er positive. Ved å ha kontakt med mange kommuner og revisorer kan vi også videreformidle ulike oppfattelser av hvordan rundskrivet forstås og tolkes. Etter hvert som flere kommuner ønsker å benytte seg av vår beregningsmodell samt sparre problemstillinger med oss, håper vi å få flere og flere kommuner over på samme beregningsmåte, og skape en likere praksis på tvers av kommunegrenser, fylker og revisjonsdistrikter.

 

Vår beregningsmodell kan brukes både til prognosearbeid gjennom året til ulike rapporteringer, samt ved årsavslutning.

Ta kontakt dersom det er ønskelig med en presentasjon eller et uforpliktende tilbud.