Helse

Kontakt meg for mer informasjon

Therese Tollefsen

Therese Tollefsen

Prosjektleder

Momentum Helserefusjon

I 2021 startet vi utviklingen av en beregningsmodell for å beregne kommuners refusjonskrav fra staten for særlig ressurskrevende brukere. Åtte kommuner av ulik størrelse, beliggenhet og omfang av brukere har deltatt i et pilotprosjekt og har basert beregning, rapportering og dokumentasjon for 2021 på denne beregningsmodellen. Tilbakemeldingene vi har fått fra både kommunene og revisorer er positive.

Det finnes en rekke refusjonsordninger for kommunale helse- og omsorgstjenester, og det er krevende for kommuner å sikre at man får de refusjonene man har krav på. Ofte utføres arbeidet av et fåtall ansatte i egenutviklede regneark, uten særlig support eller faglig rådgivning fra eksterne. Dette gjør prosessen sårbar for fravær og turnover.

Momentum Solutions ønsker å bli en sparringpartner for de ansatte i kommunen som beregner denne refusjonen. Etter hvert som flere kommuner vil benytte seg av vår beregningsmodell med bistand fra oss, vil det gi oss et bredt perspektiv på hvordan disse beregningene gjøres rundt om i landets kommuner. Erfaringen fra pilotprosjektet er at beregningene kan gjøres på flere forskjellige måter, basert på den informasjonen kommunen har og ulike tolkninger av regelverket. Både departementet og flere revisjonsselskap har i tillegg etterlyst en mer standardisert tilnærming siden dagens varierende praksis gjør revisjonsarbeidet utfordrende.

Ta kontakt dersom det er ønskelig med en presentasjon eller et uforpliktende tilbud.