Åpenhet og varsling

 

Som del av Visma-konsernet jobber vi metodisk med å kartlegge og vurdere viktige sider ved vår virksomhet, som blant annet ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og bærekraft. Her kan du lese daglig leder og styrets redegjørelse om de funnene vi har gjort og tiltakene vi har iverksatt.

Hvis du ønsker å varsle om forhold ved eller i tilknytning til virksomheten vår kan du gjøre det via Visma sin varslingsportal som du finner her: 
https://www.visma.com/whistleblowing/